معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: فشردگي در نظام ترمي ـ واحدي موجب افت تحصيلي ميان دانش‌آموزان پيش دانشگاهي مي شد، اما با سالي ـ واحدي شدن نظام پيش‌دانشگاهي دانش‌آموزان كل كتاب را مطالعه و امتحان مي دهند.

ابراهيم سحرخيز در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به نظام ترمي ـ واحدي دوره پيش‌دانشگاهي در گذشته، افزود: يكي از دلايلي كه موجب تغيير نظام ترمي ـ واحدي به نظام سالي ـ واحدي شد اين بود كه دانش‌آموزان در نظام ترمي، فرصت بسيار خوبي در ترم اول براي مطالعه داشتند در حالي كه در ترم دوم به دليل تعطيلات قبل و بعد از عيد نوروز و همچنين امتحانات زودرسي كه در ارديبهشت ‌ماه برگزار مي‌شد فرصت كافي براي مطالعه دانش‌آموزان وجود نداشت.

وي افزود: دبيران دوره پيش‌دانشگاهي معمولا با در نظر گرفتن زمان كوتاه‌ ترم دوم، سعي مي‌كردند مطالبي را كه در نيمه دوم كتاب به عنوان واحدهاي درسي ترم دوم ارايه شده بود، با فشردگي به دانش‌آموزان آموزش دهند، و اين امر سبب افت تحصيلي دانش‌آموزان مي‌باشد.

سحرخيز با اشاره به اينكه افت تحصيلي دانش‌آموزان در دروسي مانند فلسفه، ديفرانسيل بيشتر مشاهده مي‌شد، خاطرنشان كرد: دروسي كه براي اولين‌بار در ترم دوم ارايه مي‌شد، مانند فلسفه، ديفرانسيل، انتگرال، فيزيك و عربي كه سطح دشواري‌تري داشتند براي دانش‌آموزان سخت‌تر بود و معمولا گلايه آنها را به همراه داشت، در حقيقت فشردگي مطالب و دروس فراوان، پايين آمدن كيفيت آموزش را در ترم دوم به همراه داشت.

معاون آموزش متوسطه، از بين بردن گسستگي بين دروس ترم اول و دوم در نظام ترمي ـ واحدي را از نكات لحاظ شده در نظام سالي ـ واحدي خواند و اظهار كرد: دانش‌آموزان در نظام ترمي ـ واحدي، پس از گذراندن دروس تعيين شده در ترم اول، بدون احساس نياز به دروس ترم اول، به دنبال گذراندن دروس تعيين شده ترم دوم بودند و همين فاصله‌اي كه ميان دروس ترم اول و دوم به وجود مي‌آمد، سبب مي‌شد رابطه دانش‌آموزان با دروس ترم اول قطع شود.

وي تصريح كرد: بهترين مثال در اين زمينه دانش‌آموز پيش‌دانشگاهي است كه در نظام ترمي ـ واحدي، ترم اول درس عربي يك را با موفقيت مي‌گذراند و در ترم بعد بدون احساس نياز به آن درس، به فكر گذراندن عربي 2 بود، در صورتي كه اين دانش‌آموز در پايان ترم دوم، كنكور را در پيش‌ داشت و معمولا ناموفق عمل مي‌كرد.

سحرخيز ادامه داد: با نظام سالي ـ واحدي دوره پيش‌دانشگاهي، توفيقي اجباري براي دانش‌آموزان فراهم شد تا مطالب آموخته شده ترم اول را بار ديگر مرور كنند زيرا در پايان سال كل كتاب را امتحان مي‌دهند. چرا كه در نظام ترمي ـ واحدي، معلماني كه در دوره پيش‌دانشگاهي تدريس مي‌كردند برنامه تعريف شده‌اي نداشتند.

سحرخيز بااشاره به تجميع دوره پيش‌دانشگاهي در دبيرستان‌ها افزود: با توجه به اينكه دوره پيش‌دانشگاهي‌ها در دبيرستان‌ها تجميع شده است در نظام ترمي ـ واحدي مديران مدارس در برنامه‌ريزي‌هايشان دچار دوگانگي شده بودند و اين دوگانگي بي‌نظمي‌هايي را با خود همراه داشت.

وي تصريح كرد: منشاء اين دوگانگي امتحانات و ضريب نمرات دانش‌آموزان سال‌هاي اول و دوم و سوم دبيرستان سالي ـ واحدي و همچنين وجود و گروهي از دانش‌آموزان در همان مدرسه در مقطع پيش‌دانشگاهي ترمي ـ واحدي بود كه درست اواسط سال تحصيلي با تمام شدن ترم اول فرجه‌اي براي امتحانات داشتند و اين امر موجب اعتراض دانش‌آموزان ديگر پايه‌هاي تحصيلي مي‌شد و همه اين‌ها بي‌نظمي در كليه امور و مدارس را به همراه داشت.

سحرخيز تصريح كرد: مدير مدرسه براي برگزاري امتحانات به فكر امكانات سالن برگزاري امتحانات،‌نظارت و مراقب بود و عملا بخشي از نيروها براي برگزاري به كار گرفته مي‌شدند تمام اين شرايط زمينه‌اي فراهم مي‌كرد تا مدير مدرسه از مديريت غافل شود اما در نظام سالي ـ واحدي اين وحدت رويه در مدارس دبيرستان و پيش‌دانشگاهي، نظم و انضباط را در امتحانات به همراه داشته است.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به اينكه بر اساس آيين‌نامه امتحانات نوبت‌هاي امتحاني و ضريب نمرات دوره پيش‌دانشگاهي مانند سال اول متوسطه شده است خاطرنشان كرد: با سالي ـ واحدي شدن دوره پيش‌دانشگاهي، دانش‌آموزان فقط مي‌توانند در دو نوبت خرداد و شهريور امتحان دهند و در صورت موفق نشدن در امتحانات نمي‌توانند با مراجعه به مراكز بزرگسالان يا آموزش از راه دور سال بعد به درس خود ادامه دهند. زيرا نظام سالي ـ واحدي، مانند نظام ترمي ـ واحدي نيست كه دانش‌آموز بتواند چندين نوبت به صورت جبراني در امتحان شركت كند.

سحرخيز از كاسته شدن نوبت‌هاي امتحان به عنوان يك فرصت براي دانش‌آموزان عنوان و تصريح كرد: فرصت به اين معنا كه دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي با توجه به پيش رو داشتن كنكور، مي‌توانند با دقت بيشتري به مطالعه دروس بپردازند و كاسته شدن از نوبت‌هاي امتحاني به دانش‌آموزان گوشزد مي‌كنند كه كنكور نزديك است و سپس با فرض اينكه زمان براي گذراندن درس مورد نظر دارند بي‌تفاوت عمل نمي‌كنند.

وي با اشاره به آيين‌نامه آموزش از راه دور خاطرنشان كرد: دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي نمي‌توانند بدون اينكه سال اول را در مدرسه بگذرانند براي گذراندن اين دوره به صورت داوطلب آزاد به مراكز آموزش از راه دور بروند ودرس بخوانند، بلكه بايد يك سال در مدرسه باشند و اگر موفق به دريافت نمره قبولي در شهريورماه نشدند مي‌توانند به مراكز آموزش از راه دور و مراكز بزرگسالان براي ادامه تحصيل مراجعه كنند.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به نكات تربيتي و ماندگاري دانش‌آموز در مدرسه در نظام سالي ـ واحدي خاطرنشان كرد: حضور منظم وجدي دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي مانند ساير دانش‌آموزان در دوره دبيرستان يك ضرورت است در نظام ترمي ـ واحدي دانش‌آموزان در مدرسه ثبت‌نام مي‌كردند، اما موظف به حضور در كلاس نبودند و به راحتي در آموزشگاه‌هاي آزاد حاضر مي‌شدند و در پايان سال تحصيلي براي شركت در امتحانات به مدرسه مراجعه مي‌كردند. در صورتي كه مسئوولين با ثبت نام هر دانش‌آموز در دوره پيش‌دانشگاهي منابعي (معلم، فضا و ...) را هزينه مي‌كردند كه با بي‌ ميلي دانش‌آموز به حضور در كلاس، تمام اين هزينه‌ها تلف مي‌شد اما در نظام سالي ـ واحدي دانش‌آموز موظف است در كلاس‌ها شركت كنند.

وي حضور تمام وقت دانش‌آموزان در كلاس و مدرسه را از اهداف مدنظر در نظام سالي ـ واحدي خواند و تصريح كرد: كنكور يك بخش از انتظارات و اهداف ماست و بخش ديگر اهداف ما حضور تمام وقت دانش‌آموز در كلاس و مدرسه است. معلمان ما علاوه بر آموختن مطالب كتاب، اهداف تربيتي پيدا و پنهاني دارند كه بايد در فضاي مدرسه و كلاس شكل بگيرد.

سحرخيز با اشاره به اينكه تمام اين دگرگوني‌ها بر اساس كار كارشناسي شده انجام پذيرفته اظهار كرد: نظارت مديران، دانش‌آموزان، كارشناس باتجربه شوراي عالي آموزش و پرورش، گروه‌هاي درسي حوزه معاونت پژوهش و برنامه‌ريزي و... اخذ شده است كه با اجراي اين طرح موافق بوده‌اند.

وي با اشاره به اينكه در اين طرح براي قسمت اول كتاب پنج نمره و براي قسمت دوم 15 نمره تعريف شده است اضافه كرد: با توجه به ايسن كه دانش‌آموزان كنكور را پيش رو دارند و بايد فرصتي هم براي مطالعه دروس سالهاي گذشته داشته باشند نحوه نمره‌گذاري در كل كتاب دوره پيش‌دانشگاهي به اين صورت تعريف شد تا دانش‌آموزان براي كسب آن 5 نمره تعريف شده در قسمت اول كتاب بخش‌هايي را كه فراموش كرده‌اند دوباره مطالعه كنند تا در ذهنشان تداعي شود. براي قسمت دوم هم كه 15 نمره تعريف شده دانش‌آموز بتواند به راحتي مطالعه كند و درس را با موفقيت بگذرانند تا هنگام شركت در جلسه كنكور، آمادگي لازم براي پاسخگويي به سوالات طرح شده را از كتاب داشته باشند.

سحرخيز با اشاره به اينكه از سال آينده، آيين‌نامه سيستم بزرگسالان تغيير مي‌كند تصريح كرد: امسال استثنا مدارس بزرگسالان و ايثارگران به دليل وجود تعدادي از دانش‌آموزان نظام ترمي ـ واحدي سالهاي قبل مي‌توانند دوره پيش‌دانشگاهي را به شكل نظام ترمي واحدي اجرا كنند، اما از سال آينده بايد با ارايه آيين‌نامه جديد نظام سالي ـ واحدي را اجرا كنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تصويب آيين‌نامه جديد آموزش از راه دور با آيين‌نامه جديد خاطرنشان كرد: مراكز آموزش از راه دور براي تمام كساني كه در اين مراكز ثبت‌نام كرده‌اند فقط آموزش ارايه مي‌دهند و حق برگزاري امتحان را ندارند و داوطلبان بايد مانند داوطلبان آزاد به آموزش و پرورش معرفي شوند و طبق معرفي ادارات آموزش و پرورش به حوزه امتحاني، درس مورد نظر را امتحان دهند و حوزه‌هاي امتحاني نيز پس از تصحيح برگه‌هاي امتحاني نتيجه را طي ليستي مشخص به مراكز آموزش از راه دور اعلام مي‌كنند، يعني مراكز آموزش از راه دور تنها حق ارايه آموزش را دارند و مي‌توانند آموزش ارايه دهند و حق برگزاري امتحانات را ندارند. با اين آيين‌نامه سلامت امتحانات و اعتماد والدين به آموزش و پرورش افزايش مي‌يابد.


رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.