محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات کشور، اسفنديار رحيم‌مشايي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي درسال هاي 1384 به بعد در دولت نهم ، را از اتهام واريز نکردن وجوه مصرف نشده سال 1383 اين سازمان به حساب خزانه کل کشور تبرئه کرد.

به گزارش بولتن به نقل از پايگاه اطلاع رساني رييس جمهوري، محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات کشور با نقض حکم صادره عليه مشايي، وي را از تمامي اتهامات در خصوص پرونده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تبرئه کرد.

در بخشي از اين حکم آمده است: با توجه به ادغام سازمان ميراث فرهنگي کشور و سازمان ايران‌گردي و جهانگردي در سال 82 و تأسيس سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در سال 83 و ابهام در تبعيت از مقررات مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها يا قانون محاسبات عمومي به اعتبار شرايط قبل به مکاتبه و پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تعيين تکليف مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و صدور تصويب نامه شماره 32112ت37332ه مورخ 19 خرداد 1386 هيأت وزيران انجاميده و متعاقب ابطال مصوبه هيأت وزيران در ديوان عدالت اداري، مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه واريز شده است و با توجه به اعلام نظر کارشناسي و تاريخ شروع مسؤوليت تجديدنظرخواه (اواسط سال 84) و فقد سوءنيت، رأي هيأت سوم مستشاري نقض مي‌گردد.

اين در حالي است كه سال گذشته، برخي منابع خبري و سياسي، با جريان سازي خبري و حاشيه سازي هاي مختلف تلاش كردند كه از محكوميت رحيم مشايي در ديوان محاسبات خبر دهند و روزنامه جمهوری اسلامی در پنجشنبه 29 مرداد 88 نوشت:

" دیوان محاسبات، اسفندیار رحیم‌مشایی را به اتهام تخلفات مالی در دوران تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محکوم به دو ماه انفصال از خدمات دولتی خواهد كرد. "
به دنبال اين خبر روزنامه جمهوري اسلامي، برخي گروه هاي سياسي منتقد دولت، تلاش كردند كه با طرح اين پرونده ، و انتقاد هاي ديگر و بزرگ نمايي و سوء برداشت از سخنان و تحليل هاي آقاي رحيم مشايي،‌ چهره او را در نظر مسئولان نظام خدشه دار و زمينه بدبيني و حاشيه سازي و دروغ پراكني عليه يار نزديك دكتر محمود احمدي نژاد را فراهم كنند.

به عبارت ديگر، خبر روزنامه جمهوری اسلامی که با بودجه بیت المال منتشر می شود و در دوران انتخابات هم حامی موسوی بود و حاشيه سازي منتقدان ومخالفان دولت ، موجب شد تاخبرسازی علیه مقامات دولتی به صدر اخبار سال 88 تبديل شود.

تاسف برانگیز آنکه در حکم صادره از سوی دیوان محاسبات در مورد مشایی در سال 88 که اصولا موضوع تخلف به او برنمی گشته است، مرعشی نیز محکوم شده است؛ اما روزنامه جمهوری اسلامی و بقیه رسانه های مخالف دولت این بخش را سانسور کرده اند!

بسیاری از آن ها حتی توضیحات مشایی در مورد خلاف مرعشی و نماینده مجلس اصلاحات را نیز منتشر نمی کنند تا با ارائه یک سويه اخبار، این دروغ را در ذهن خوانندگان باقی بگذارند كه محوراصلي تخلف مشايي بوده است
مشایی در اين گونه پرونده ها و حاشيه سازي و جنجال خبري، بسیار مظلوم واقع شده و حتی از سوی برخي رسانه های اصولگرا یان نيز مورد حمله قرار می گیرد که برخي فيلم ها و جملات و سخنراني هاي ناقص عليه او نيز از جمله همين جنجال آفريني هاست .

عده ديگري نيز با پيگيري حاشيه هاي برخي سخنان آقاي رحيم مشايي در مورد رژيم صهيونيستي و حضور او در مراسم مربوط به گردشگري و جهانگردي و آداب و سنن مردم تركيه و كشورهاي ديگر، تلاش كردند كه از او چهره اي ديگر بسازند و رحيم مشايي را غير خودي ،‌ عامل نفوذي و عوامل فتنه جديد عليه نظام جلوه دهند و نماينده جريان فتنه انگيزي معرفي كنند كه در دولت نفوذ كرده و خود را يار نزديك شخص دوم اجرايي كشور معرفي مي كند.
در ماه هاي اخير ودر سال 89 نيز اين حاشيه سازي و جنجال خبري عليه آقاي رحيم مشايي و دولت ادامه يافت و با حاشيه سازي هاي مختلف، برگزاري دومين همايش ايرانيان خارج كشور كه 1200 متخصص و استاد دانشگاه از 5 قاره جهان دعوت شده بودند تا رابطه دولت ونظام و ايرانيان علاقه مند وعاشق وطن تقويت شود را بهانه اي كردند تا رحيم مشايي را عامل اقداماتي معرفي كنند كه تلاش دارد تا برخي مخالفان نظام در كشورو محافل مختلف ، خود را نشان دهند.
به دنبال آن اظهار نظر آقاي رحيم مشايي در مورد نقش ايران در توسعه مباني دين اسلام مورد انتقاد شديد قرار گرفت،‌عده اي اورا غير خودي خواندند،‌عده اي مطرح كردند كه جريان خطرناكي، بدتر از قتنه پس از انتخابات دهم رياست جمهوري در حال شكل گرفتن است . عده اي مشايي را ناسيوناليسم افراطي ايراني معرفي كردند وعده اي ديگر سوءاستفاده از ناسيوناليسم ايراني را براي مطرح شدن و جذب آرا در انتخابات بعدي، ابزار دولت احمدي نژاد ارزيابي كردند.
به عبارت ديگر، مخالفان نظام در خارج كشور،‌ مخالفان دولت در داخل و گروه هاي سياسي رقيب دولت و... هريك به نوعي تلاش كردند تا از رفتار و گفتار و عملكرد رحيم مشايي، برعليه دولت احمدي نژاد استفاده كنند.

اما تبرئه رحيم مشايي در محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات، نشان داد كه جنجال هاي خبري و حاشيه سازي هاي پيرامون آن درست نبوده و تنها ابزاري عليه دولت و به خصوص برعليه آقاي رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهوري بوده است.

مهم ترین هدفی که این خبرسازی ها پیگیری می کند، ضربه زدن به آبرو و اعتبار دولت است. شدت و حجم این پرونده سازی ها از یک سو، این تلقی را در ذهن خوانندگان ایجاد می کند که دولتی ها نیز عملكرد درستي ندارند. از سوی دیگر، رسانه های مغرض با عدم انتشار واقعیت و جواب های طرف دیگر ماجرا، واقعیت را به مردم نشان نمی دهند و این تهمت دروغ را در ذهن جامعه باقی می گذارند.

پس از خبر سازي هاي سال گذشته، آقاي رحيم مشايي در مورد يكي از پرونده هاي سازمان ميراث فرهنگي توضيح داد كه بحث اين پرونده ، تخلف مالی نبوده است، بلکه موضوع به کارگیری نیروی قراردادی بوده است که آن هم به زمان ریاست مشایی برنمی گردد.
ماجرا از این قرار بوده است که در زمان مرعشی ریاست سازمان گردشگری در دولت قبلی، ایشان به یکی از نمایندگان مجلس اصلاح طلبان (مجلس ششم) به نام صابری، که به صورت قراردادی با سازمان همکاری می کرده است، تفویض اختیار مالی نموده است و این برخلاف قانون است.
بعد از تشکیل دولت نهم و به ریاست رسیدن مشایی، ایشان با آگاهی از این قرارداد، آن را لغو می کند و به همین دلیل موضوع تخلف به ایشان برنمی گشته است.

بررسی های بیشتر نشان داد که این خبرپراکنی از سوی یکی از معاونین دیوان محاسبات و هماهنگی با دفتر رییس مجلس توسط مدیر روابط عمومی دیوان صورت گرفته است.
متاسفانه سیاسی بازی و بزرگ نمايي برخي افراد در مورد مسئولان دولتي و به خصوص پرونده هاي آقاي رحيم مشايي كه نزديك به رئيس جمهور است با هدف تخريب دولت انجام مي شود و خود موضوع پرونده چندان با اهميت نيست و به اندازه اي كه مطرح مي كنند بزرگ نيست.
به عبارت ديگر،‌ مخالفان دولت و رحيم مشايي تلاش مي كنند كه از هر بهانه كوچك وبزرگي و از هر اقدامي، يك جريان خبري وجنجال سياسي بسازند تاچهره دولت و رحيم مشايي راتخريب كنند.

اين گونه رفتارها و بزرگ نمايي هاو حاشيه سازي عليه مسئولان دولت قبلا نيز سابقه داشته است و در ماه های پیش از انتخابات نیز با قرائت غیرقانونی گزارش دیوان محاسبات در مورد یک میلیارد دلار اختلاف حساب موجود، ابزار مناسبی را در اختیار رقبای احمدی نژاد قرار داد تا او را به انواع اتهامات متهم کنند و البته بعد از اتمام انتخابات و بی اثر بودن این حربه، دیوان محاسبات اعلام کرد که چنین مشکلی وجود نداشته و به معناي اختلاس يا حيف و ميل نيست بلكه تنها به خاطر تاخير درارائه اسناد به خزانه داري اين سوء تفاهم ايجاد شده است .

براين اساس، مي توان دريافت كه وقتي با گذشت يك سال تكليف يك ميليارددلار وتكليف پرونده آقاي مشايي مشخص شده و رفع ابهام شده است و... بايد در مورد ساير اتهام ها نيز تامل كنيم وبه سادگي وسرعت دچار قضاوت غلط نشويم زيرا اين گونه جنجال ها و حاشيه ها تنها فرصت تعامل نيروهاي جامعه و مردم و دولت را ازبين مي بردو پس از مدتي همه در مي يابيم كه با حركات بيهوده ، فرصت حركت و تلاش را از مديران خود گرفته ايم.

اگر قرار است موضوعات فكري ونظري وتحليلي مسئولان دولت نقد شود بايد به ابزارهاي نقد منصفانه ، ايجاد ميزگرد و مناظره حضوري يا كتبي توجه و قواعد را رعايت كنيم . اين كه بخشي از سخنان رحيم مشايي را بزرگنمايي كنيم وافراد مختلف وهر كس از زاويه نگاه خود در رسانه هاي مختلف ، بدون حضور آقاي رحيم مشايي يا مسئولان دولتي ديگر، به طرح اتهامات بپردازند، در روشن شدن موضوع اثري نخواهد داشت .به عنوان مثال، در رابطه با همايش ايرانيان، يا نظر آقاي رحيم مشايي در مورد نقش ايران در توسعه تفكر اسلامي، افراد مختلف اتهامات و حاشيه سازي هاي مختلفي را مطرح كردند وكمتر به اصل موضوع، دلايل رفتار وگفتار آقاي مشايي و ضرورت هاي آن پرداختند وبا طرح اتهامات، او را غير خودي و... معرفي كردند.

اگرقرار باشد كه حساسيت خبري و سياسي تنها متوجه يك نفر يا مسئولان ارشد دولت باشدو انبوه نظر و انتقاد تنها يك يا دو مسئول را مورد حمله قرار دهد و به جاي انتقاد سازنده شاهد طرح اتهام ها باشيم به روشن شدن دوستان و طرفداران نظام ودولت كمك نمي كند و در اطلاع رساني درست به مردم تاثيري نخواهد داشت و تنها ابهامات را بيشترمي كند و حساسيت ها را افزايش مي دهد .
اما اگر انتقاد سازنده و دلايل رفتار وگفتار مسئولان مورد توجه باشد در اصلاح رفتارهاي اشتباه موثر خواهد بود و به تفاهم ملي و گروه هاي سياسي كمك خواهد كرد.

افزايش اتهام ها در شرايط پركاري دولت

واقعيت اين است كه هر مسئول دولتي كه پركار تر باشد و براي پيشبرد اهداف دولت و نظام، فعال تر برخورد كند ونظرات بيشتري را مطرح و عملكرد بيشتري داشته باشد بيشتر مورد توجه رسانه ها و گروه هاي سياسي خواهد بود و اگر چه كارها و نظرات او با بركات و آثار مثبتي نيز همراه خواهد بود و مدافعان زيادي خواهد داشت اما به همان اندازه،‌منتقدان ومخالفان او نيز نسبت به بقيه مسئولان افزايش مي يابد.
اقاي رحيم مشايي با حضور در سازمان ميراث فرهنگي، وبه عنوان مشاور مورد اعتماد رئيس جمهور و درحال حاضر به عنوان رئيس دفتر دكتر احمدي نژاد، در زمينه هاي مختلف به طرح نظرات خود ودولت پرداخته و درجريان بخش عمده اي از عملكردهاو اقدام هاي دولت است در نتيجه طبيعي است كه در مورد برخي از سخنراني ها و اقدامات ايشان انتقادهايي مطرح شود اما نبايد تصور كنيم كسي كه پركار است و اظهار نظر و كار بيشتري انجام مي دهد مسئله دار است و نبايد با طرح اتهامات او را زير سوال ببريم و بيش از واقعيت حساسيت ايجاد كنيم.
شرايطي كه براي آقاي رحيم مشايي ايجاد شده قبلا نيز در مورد ساير مسئولان دولت درايران و حتي ساير كشورها تجربه شده است و هر كس كه پركار تر واثر گذار تر است با انتقادهايي از سوي مخالفان، منتقدان و گروه هاي سياسي و.... مواجه مي شودو جنجال هاي خبر وحاشيه سازي هايي را به دنبال دارد اما تنها گذشت زمان است كه اثبات مي كند چه كسي با مشكل روبه روست و چه كساني بيهوده به جريان سازي و حاشيه ها و جنجال ها دامن زده اند .
نمونه اين جنجال ها در سال گذشته ودررابطه با پرونده اقدامات سازمان ميراث فرهنگي در ديوان محاسبات مطرح شد اما يك سال بعد ثابت شد كه آقاي رحيم مشايي تبرئه شده و تخلف نكرده است .

قطعا در سال ها و ماه هاي آينده نيز بخش ديگري از اقدامات مثبت ايشان و ساير مسئولان دولت براي مردم ورسانه ها مشخص شد و تنها بايد صبور بود و منتظر ماند تا نتايج كارها به بار بنشيند. البته اين موضوع به اين معنا نيست كه افرادي چون رحيم مشايي اشتباه يا خطاي در گفتار و رفتار ندارند اما اصل مسئله اين است كه انتقادها و حاشيه سازي و جنجال ها بايد متناسب با حرف و رفتار رحيم مشايي باشد و دوم و مهمتر اين كه سازنده باشد و مانع تكرار اشتباه مسئولان شود و چهره خدمتگزاران به كشور را مخدوش نكند.
در غير اين صورت، هر گونه جنجال آفريني و حاشيه سازي و اتهام افكني، باعث مي شود كه روند خدمت به كشور و مردم متوقف يا كند شودو باعث دلسردي مسئولان و ايجاد ابهام درافكار عمومي شود كه به مراتب از اشتباه هاي احتمالي مسئولان مخرب تر است.

تنها در گذر زمان مي توان دريافت كه عملكرد آقاي رحيم مشايي تا چه حد به نفع حركت دولت و كشور است و درسال هاي مي توان درك كرد كه آيا آقاي اسفنديار رحيم مشايي طي 5 سال گذشته و با كارها و اقداماتي كه انجام داده و مجموعه بحث هايي كه برانگيخته و در پست «رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري»، «معاون اولي رئيس جمهور» و «رياست دفتر رئيس جمهور» ، درست عمل كرده يا خير و اين كه بايد صبر كرد تا مشخص شود كه اصولا در مورد او چگونه بايد قضاوت كرد؟

آيا او «انساني مؤمن، خودساخته و دلباخته حضرت ولي عصر(عج) با تعهدي عميق و آگاهانه به خط نوراني ولايت و مباني جدي جمهوري اسلامي و خدمتگزاري توانمند و صديق به ملت» است يا چشم اسفنديار و پاشنه آشيل دولت چندان كه منتقدان مي گويند؟

درباره آقاي مشايي تحليل هايي از جهات مختلف مطرح شده است.
برخي مي گويند كه مديري كارآمد و خدمتگزاري بي نظير است كه ناشناخته مانده و در حق او جفا مي شود. عده ديگري نيز مي گويند كه او از شدت دوستي و اخلاص، خود را وقف رئيس جمهور كرده است.

گروه سوم مي گويند كه او با حاشيه سازي مي كوشد باري از دوش رئيس جمهور و دولت بردارد و سپر بلا شود.
عده چهارم مي گويند كه مشايي به عمد مي كوشد ميان رئيس جمهور و جبهه اصولگرايان «تمايز» قائل شود و نشان دهد احمدي نژاد تافته جدا بافته است تا شايد به اين ترتيب دل ديگران را به دست آورد و آراي خاموش و حاشيه را جمع آوري كند.

گروه پنجم گفته اند كه مشايي يك سوءتفاهم بزرگ براي رئيس دولت است و مثل يك انسان ناشي، هزينه مي تراشد.
عده ديگر يا گروه ششم كه افراطي هستند ودنبال كشف توطئه هستند معتقدند كه آقاي مشايي باتوجه به مختصات فكري و شخصيتي او بخشي از جريان «نفوذ» و فتنه جديد است .

گروه هفتم معتقدند كه اسفنديار رحيم مشايي هر كه باشد به عنوان رياست دفتر رئيس جمهور كار سختي دارد و رئيس دفتر رئيس جمهور كار ويژه و شأنيت خاص خود را دارد. ذاتاً يك كار اجرايي و دفتري پرحجم است. رئيس دفتر منطقاً بايد از حجم كارهاي رئيس جمهور بكاهد و به تنظيم امور بپردازد. دفتر، اندروني نهاد رياست جمهوري است و بايد بي حاشيه ترين جاها باشد. اما رحيم مشايي باعث افزايش حاشيه ها شده است و چون پركار است و سخنراني زياد مي كند باعث افزايش حاشيه ها و انتقادها مي شود . براين اساس، بايد رحيم مشايي را مشاور عالي رئيس جمهور منصوب مي كردند تا حاشيه هاي كار او باعث افزايش انتقادها نشود.

تبيين گفتمان دولت بر عهده شخص رئيس جمهور است و وقتي رحيم مشايي وارد اين حوزه مي شود باعث افزايش انتقادها مي شود و رئيس جمهور مجبور مي شود كه اعلام كند حرف او حرف دولت است. بنابراين، رحيم مشايي نبايد مرز كار دفتر را با ايدئولوژي پردازي به هم بريزد.اگر او اصرار دارد كه از سر ابهام حرف بزند جاي اين كار در حوزه و دانشگاه و در محضر صاحب نظران است تا آن نظرات وافكارنقد و بررسي شود و هرچه هست دفتر رئيس جمهوري پركار مانند احمدي نژاد جاي اين حاشيه ها و مجادله ها نيست.

اين كه كدام دسته از نظرات به واقعيت نزديك تر است در گذر تاريخ مشخص خواهد شد و براي ارزيابي واقعيت هاو جوانب موضوع تنها بايد صبر كرد تا واقعيت هر پديده مشخص نشود تنها نكته اي كه واضح است اين است كه نبايد شتابزده قضاوت كنيم و از اتهام زدن ودروغ بستن بايد خودداري كنيم و به تفاهم و تعامل نيروهاي كشور كمك كنيم و از خدمتگزاران به كشور قدرداني كنيم .


رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.