اخبار,اخبارسیاست  خارجی,کنگره آمريکا

ادغام کردن «شبکه های سخن پراکنی آزاد»؛ رادیوی اروپای آزاد/رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد و شبکه سخن پراکنی خاورمیانه ماموریت یکسانی دارند... شفاف سازی ماموریت شبکه صدای آمریکا (VOA) این لایحه به روشنی می گوید که ماموریت صدای آمریکا ارائه سیاست خارجی آمریکا است...

در پایگاه اینترنتی فارین افرز (Foreign Affairs) آمده است روز 21مه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به منظور بهبود ماموریت ها، اهداف و اثربخشی شبکه های بین المللی آمریکا که تحت نظارت بنگاه سخن پراکنی آمریکا فعالیت می کنند ( Broadcasting Board of Governors) به طور قاطع لایحه ای را با حمایت هر دو حزب به تصویب رساند.

اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات این کمیته قانون اصلاح ارتباطات بین المللی آمریکا در سال 2015 به شماره 2323 را که هفته گذشته ارائه داده بودند.در پانزدهم آوریل 2015میلادی ، این کمیته نقش بی ثبات کننده ای را که روسیه با استفاده از اطلاعات خود به عنوان سلاح در سراسر اروپا ایفا می کند و شکست تحقیر آمیز آمریکا برای واکنش موثر به آن مورد بررسی قرار داد.

رویس پس از تصویب این لایحه گفت: «امروز آمریکا با خطر غیرمتعارفی که استفاده از اطلاعات به عنوان سلاح است مواجه است. این خطر جدید که داعش، پوتین و ایران از آن استفاده می کنند دولت های دموکراتیک باثبات را تضعیف می کند و برای ایجاد ناآرامی و دامن زدن به احساسات ضد آمریکایی از تئوری توطئه استفاده می کند.»

وی افزود: «بنگاه سخن پراکنی آمریکا به علت بوروکراسی ناکارآمد و ساختار نامنسجم مدیریتی آن با مشکل مواجه شده است. ما نمی توانیم اجازه دهیم در زمانی که خطرات زیاد است این مشکلات در این بنگاه به مدت طولانی ادامه یابد.»

ایگل نیز گفت: «امروز رقبای آمریکا هزینه های زیادی را برای انتشار پیام های خشونت آمیز و تبلیغات منفی صرف می کنند. متاسفانه توانایی ما برای پاسخ به این اقدامات از فن آوری هایی که روسیه، داعش و دیگران استفاده می کنند عقب مانده است. این لایحه ساختار مدیریتی جدیدی را ایجاد می کند که تلاش برای پخش برنامه ها در سطح بین المللی، بالا بردن کارایی سازمان های سخن پراکنی و مدرن کردن ابزارهای آنها را بهبود می بخشد.

قانون اصلاح ارتباطات بین المللی آمریکا در سال 2015:
- حل مشکلات مدیریتی. در حال حاضر پنج سازمان سخن پراکنی بین المللی به بنگاه سخن پراکنی آمریکا گزارش می دهند. این بنگاه متشکل از یک گروه نه نفره نیمه وقت است که ماهی یک مرتبه برای تصمیم گیری تشکیل جلسه می دهد. اگر اعضای این بنگاه به حد نصاب نرسد که اغلب نیز همینطور است تصمیمات آن تاثیری نخواهند داشت. بر اساس این لایحه یک رئیس تمام وقت انتخاب می شود و نقش این بنگاه را تا حد یک مشاور کاهش می دهد. این تغییرات به توصیه دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا است.

- شفاف سازی ماموریت شبکه صدای آمریکا (VOA). اساس نامه این شبکه این است که برنامه های روشن و موثری از سیاست های آمریکا ارائه دهد. اما این شبکه به مرور زمان این ماموریت را رها کرده است و به انتشار اخبار و اطلاعات سانسور نشده به مردم در جوامع بسته می پردازد. این لایحه به روشنی می گوید که ماموریت صدای آمریکا ارائه سیاست خارجی آمریکا است.

- ادغام کردن «شبکه های سخن پراکنی آزاد»؛ رادیوی اروپای آزاد/رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد و شبکه سخن پراکنی خاورمیانه ماموریت یکسانی دارند و در مناطق جغرافیایی مختلف به انتشار اخبار و اطلاعات سانسور نشده به مردم در جوامع بسته می پردازند. یکی کردن این شبکه ها به یک شبکه واحد و غیرفدرال موجب صرفه جویی در هزینه و همکاری نزدیک آنها می شود.

در ادامه متن کامل طرح اصلاحیه ارتباطات بین المللی (برای مقابله با ایران و روسیه) در سال 2015 به شرح زیر است:
طرح شماره H.R. 2323 T ، موسوم به قانون اصلاحیه ارتباطات بین المللی مربوط به سال دوهزار و پانزده :

بخش 1- عنوان کوتاه - این بخش مشخص می کند که عنوان کوتاه این قانون «قانون اصلاحیه ارتباطات بین المللی مربوط به سال دوهزار و پانزده» است.

بخش 2- یافته ها و اعلامیه ها - این بخش اهداف کلی و ماموریت پخش بین المللی آمریکا و یافته های کلیدی گزارشهای اخیر مربوط را که اداره نظارت بر کار دولت(GAO)و اداره بازرس کل (OIG) تهیه کرده اند، مشخص می کند.

بخش 3- اهداف - این بخش مشخص می کند قانون اصلاحات به چه منظوری است و چه توجیهی دارد.

بخش 4- تعاریف - این بخش برخی از واژه های کلیدی استفاده شده در این قانون را تعریف می کند.

بخش 5- استانداردهای پخش - این بخش استانداردهای پخش را که در «قانون پخش و سخن پراکنی بین المللی آمریکا مربوط به سال هزار و نهصد و نود وچهار (P.L. 103-236) دوباره بیان می کند.

بخش 6-نواحی پخش واجد شرایط - این بخش نواحی هدف را برای پخش به کشورهایی محدود می کند که غیردموکراتیک تلقی می شوند یا مطبوعات آزاد محدود است. در صورتی که مطابق با منافع امنیت ملی آمریکا باشد ، معافیت از این قانون ، می تواند به کشورهای دموکراتیک اجازه دهد برنامه ریزی لازم را داشته باشند. گزارش مربوط به جزئیات اجرا این محدودیت یکصد و هشتاد روز پس از اجرا لازم است.
عنوان 1- تاسیس ، سازماندهی و مدیریت آژانس فدرال ارتباطات بین المللی
عنوان فرعی الف- تاسیس آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا

بخش 101- زیر مجموعه قوه مجریه - این بخش به روشنی می گوید آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا آژانسی فدرال در قوه مجریه خواهد بود که شامل یکپارچه سازی صدای آمریکا ( voa ) و اداره پخش بین المللی است.

بخش 102- تاسیس هیئت آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا. این بخش ساختار ، ترکیب و نحوه تامین بودجه هیئت آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا را مشخص می کند. این بخش اساسا بازگویی ساختار، ترکیب و نحوه تامین بودجه هیئت آژانس ارتباطات بین المللی آمریکاست که در بخش 304 «قانون پخش و سخن پراکنی بین المللی آمریکا مربوط به سال هزار و نهصد و نود وچهار (P.L. 103-236) مشخص شده است.

بخش 103- اختیارات و وظایف هیئت آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا- این بخش اختیارات هیئت آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا را مشخص می کند. در واقع اختیارات این هیئت، اختیارات محدود شده هیئت شورای مدیران پخش است که با اصلاحات مندرج در پیشنهادهای قبلی قوه مقننه همخوانی دارد.

بخش 104- تشکیل مجموعه مدیران عامل آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا - این بخش سمت مدیر عامل را در آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا مشخص می کند. این بخش شامل تعریف ویژگیها و صلاحیتهای مدیر عامل، حقوق سالیانه و نحوه برکناری اوست.

بخش 105- اختیارات و وظایف مدیران عامل آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا - این بخش اختیارات مدیر عامل را مشخص می کند که با زبان مندرج در پیشنهادهای قبلی قوه مقننه همخوانی دارد.

بخش 106. نقش وزیر امور خارجه آمریکا. این بخش، بخش 306 قانون پخش برنامه های سال 1994 (P.L. 103-236) را تکرار می کند. در عین حال، اشاره به «برنامه ریزی شبکه جهانی» که دیگر وجود ندارد حذف می شود.

بخش 107. نقش بازرس کل. این بخش، بخش 304 ( A ) ( 3 ) از قانون پخش برنامه سال 1994 (P.L. 103-236) را تکرار می کند. در عین حال ، اشاره به «اعضای هیئت مدیره پخش برنامه» حذف می شود و «آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا» جایگزین آن خواهد شد.

بخش 108. بهبود هماهنگی بین آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا و شبکه خبری آزادی و برنامه تبادل محتوا و استقلال دریافت کننده محتوا. به موجب این بخش ، نشست های سطح بالایی بین سازمان ارتباطات آمریکا و سازمان تثبیت شده دریافت کننده محتوا (شبکه خبری آزادی) برگزار می شود. در این نشست ها در مورد مسیر راهبردی، سرویس های زبانی، تامین بودجه ، حوزه های احتمالی که باید تقویت شود و کاهش همپوشانی برنامه ها گفتگو می شود.

به موجب این بخش، این موارد به اجرا در می آید: تبادل همه اسناد راهبردی برنامه ریزی، ارزیابی های حسابرسی و هر سندی که به جزئیات نظارت و ارزیابی در خصوص برنامه ریزی می پردازد.

این بخش همچنین روشن می کند آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا هیچ دخالت یا اقدام حاکی از دخالت در عملیات ، تصمیم گیری ها و مدیریت روزانه شبکه خبری آزادی نخواهد داشت.

بخش 109. بهبود هماهنگی میان آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا ، شبکه خبری آزادی، وزارت امور خارجه و استقلال شبکه خبری آزادی. به موجب این بخش ، نشست های سطح بالایی میان آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا، شبکه خبری آزادی و وزارت امور خارجه با شرکت معاون وزیر در امور عمومی و دیپلماسی عمومی برگزار می شود. هدف از برگزاری این نشست ها، بررسی و ارزیابی فعالیت های پخش برنامه و تعیین راهبردهای بلند مدت است.

هدف از این هماهنگی ، اطمینان در این باره است که آژانس ارتباطات بین المللی از ماموریت دیپلماسی عمومی آمریکا به شکل تعریف شده در این طرح و آنطور که معاون وزیر خارجه در امور عمومی و دیپلماسی عمومی بیان کرده است حمایت می کند.

این هماهنگی همچنین مشخص می کند وزارت امور خارجه هیچ دخالت یا اقدام حاکی از دخالت در عملیات ، تصمیم گیری ها و مدیریت روزانه شبکه خبری آزادی ندارد.

بخش 110. اعطای کمک های مالی به شبکه خبری آزادی. این بخش، بخش 308 از قانون پخش برنامه های سال 1994 (P.L. 103-236) را تکرار می کند.

در عین حال ، اشاره به «رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی» حذف و به جای آن «شبکه خبری آزادی» گنجانده می شود. به موجب این بخش ، آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا نباید هیچ کمک مالی در اختیار رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی ، رادیو آسیای آزاد یا شبکه تلویزیونی خاورمیانه قرار دهد تا این دریافت کنندگان محتوا گامهایی ملموس در جهت تثبیت بردارند. این بخش همچنین به رئوس مفاد توافق کمک مالی بین آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا و شبکه خبری آزادی اشاره می کند.

بخش 111- محدودیت های دیگر در مورد پرسنل و دستمزد. این بخش پرداختی های مقامات ارشد در آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا را محدود می کند. این بخش شامل تعلیق استخدام در همه بخش هایی که به نیرو نیاز دارند در سطح جی اس-14 و جی اس-15 برای پنج سال می شود (که شامل لغو محدودیت ها نیز می شود)؛ هدف از این کار کاستن از سنگینی راس سازمان است.

بخش112- گزارش نیازهای آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا. این بخش رئوس گزارش هایی را که این لایحه ارائه آنها را ایجاب می کند ترسیم می کند که شامل یک گزارش درباره تغییر سازمانی آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا برای سازگاری با شرایط این لایحه ؛ گزارش هایی درباره هم ترازی و تنظیم شایسته پرسنل برای ماموریت سازمانی ، توجیه استمرار منصب ها شامل پرسنل ارشد؛ گزارشی درباره تاثیر برنامه ریزی بر مخاطبان بین المللی، ذکر جزئیات ظرفیت توزیع، نفوذ به بازار، و دسترسی به مخاطب می شود. این گزارش باید در خصوص مؤثرترین ابزارهای برنامه ریزی و سیستم های قدیمی که باید کنار گذاشته شوند، توصیه های خود را عرضه کند. گزارش های دیگری نیز برای مبادله محتوا، و یک گزارش حسابرسی نیز مورد نیاز است.

عنوان فرعی بی - صدای آمریکا
بخش 121- تلقی کنگره. این بخش حمایت مستمر کنگره را از صدای آمریکا و نقش تاریخی آن در سرتاسر جهان به عنوان منبعی معتبر از اخبار و اطلاعات دقیق و جامع اعلام می کند.

بخش 122- اصول صدای آمریکا. این بخش اصول صدای آمریکا را آنگونه که در بخش 303 قانون سخن پراکنی بین المللی سال 1994 آمریکا (P.L. 103-236) ترسیم شده است توضیح می دهد و تصریح می کند که صدای آمریکا باید سیاست های آمریکا (دیپلماسی عمومی) را منعکس کند و به عنوان یک منبع مقتدر اطلاع رسانی و خبررسانی درباره آمریکا ، سیاست هایش، مردمش ، و تاثیر آن بر زندگی کسانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند، عمل کند.

بخش 123- وظایف و مسئولیت های صدای آمریکا. این بخش فعالیت ها و مفاد برنامه های تولیدی صدای آمریکا را با جزئیات ذکر می کند؛ و توضیح می دهد که سیاست ها و رویدادها در آمریکا چگونه بر زندگی کسانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند تاثیر می گذارد. این بخش مجددا صدای آمریکا را ملزم می کند به مبادله محتوا با «فریدم نیوز نت ورک» Freedom News Network (شبکه خبری آزادی) بپردازد و در عین حال بر اهمیت سرمقاله های رسمی تاکید می کند. این بخش به اصلاح زبانی که هم اکنون در بخش 303(b) از قانون سخن پراکنی بین المللی سال 1994 (P.L. 103-236) آمریکا گنجانده شده است می پردازد.

بخش 124- محدودیت های خبر ، برنامه ها ، و محتوای صدای آمریکا؛ به استثنای سخن پراکنی برای کوبا. این بخش صدای آمریکا را موظف می کند که برنامه های خود را با ماموریت دیپلماسی عمومی آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا سازگار کند و ممکن است از محتوای تولیدی شبکه خبری آزادی نیز استفاده کند. همچنین یک استثنا در مورد دفتر سخن پراکنی کوبا که رادیو مارتی و تلویزیون مارتی را اداره می کند، وجود دارد. هر دو اینها در چارچوب صدای آمریکا و با ماموریت و قصدی که در قانون سخن پراکنی رادیویی برای کوبا

(P.L. 98- 111) و قانون سخن پراکنی تلویزیونی برای کوبا (P.L. 101-246) توضیح داده شده است همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

بخش 125- مدیر صدای آمریکا. این بخش منصب مدیر صدای آمریکا را به عنوان مقام تابع مدیر اجرایی ارشد آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا تعیین می کند. این بخش همچنین رئوس ویژگی ها و دستمزد مدیر صدای آمریکا را بیان می کند.

عنوان فرعی سی- مقررات عمومی
بخش 131- آژانس هماهنگی فدرال در پشتیبانی از دیپلماسی عمومی آمریکا. این بخش ، آژانس سخن پراکنی بین المللی فدرال آمریکا را ملزم می کند با سازمان های امنیت ملی و امداد فدرال در سطحی غیر محرمانه مشورت کند تا اطمینان حاصل شود که اولویت های راهبردی و خدمات زبانی با نیازها و دغدغه های راهبردی کنونی همخوانی دارند. این بخش همچنین ایجاب می کند که این آژانس یافته های خود را در گزارشی عمومی منتشر کند، هرچند این بخش به این آژانس این اختیار را می دهد که این یافته ها را در گزارش سالانه خود به کنگره منتشر کند.

بخش132- آژانس فدرال مساعدت و هماهنگی با آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا و شبکه خبری آزادی در زمان افزایش سخن پراکنی بین المللی. این بخش همه تعهدات دیگر سازمان های فدرال را برای کمک به این آژانس و دیپلماسی عمومی جامع آمریکا در زمان هایی که لازم است ظرفیت پخش توسعه یا افزایش یابد، با جزئیات بیان می کند. این بخش به طور خاص مقولات کمک را که بازتاب دقیقی از مقولات مجاز تعامل تصریح شده در بخش 132 هستند، با جزئیات بیان می کند. این بخش همچنین بازپرداخت به آژانس های فدرال برای اجرای ماموریت افزایش مساعدت را منع می کند.

خلاصه بخش به بخش
بخش 132. همکاری و هماهنگی سازمان های فدرال با سازمان ارتباطات بین المللی آمریکا و شبکه اخبار آزادی در طول افزایش پخش برنامه های بین المللی.

این بخش وظایف همه سازمان های فدرال دیگر در همکاری با این سازمان و اقدام دیپلماسی عمومی کلی تر را در زمان هایی که گسترش یا «افزایش» ظرفیت پخش برنامه ضروری است، شرح می دهد. این بخش مشخصا مقوله های همکاری را شرح می دهد که دقیقا بازتاب مقوله های مجاز ارائه شده در بخش132 است. این بخش همچنین بازپرداخت سازمان های فدرال مطابق با دستور افزایش همکاری را منع می کند.

بخش 133. حق اولین امتناع برای شبکه اخبار آزادی در موارد فروش تاسیسات یا تجهیزات مخابره برنامه های رادیویی و تلویزیونی

این بخش به فروش و انتقال تاسیسات پخش برنامه این سازمان می پردازد و قید می کند که این سازمان باید پیش از اقدام برای فروش، به شبکه اخبار آزادی حق اولین امتناع را درباره همه این تاسیسات و دارایی های مرتبط با آنها بدهد. این بخش الزامی می کند که چنین انتقال هایی برای شبکه اخبار آزادی، بدون هزینه باشد. این بخش همچنین به این سازمان اجازه می دهد دارایی ها را در مواردی که شبکه اخبار آزادی آمادگی انتقال این دارایی ها را ندارد، از طریق فروش در بازار آزاد، منتقل کند. این بخش همچنین به این سازمان اجازه می دهد دارایی های پخش سیار موجود، نظیر خودروها و تجهیزات مربوط به آنها را که این سازمان اکنون از فروش آنها منع شده است، بفروشد.

بخش 134. لغو قانون پخش برنامه های بین المللی آمریکا مصوب 1994
قانون پخش برنامه های بین المللی آمریکا مصوب 1994، عنوان 3 از P.L. 103-236 (U.S.C. 6201) باطل است.

بخش 135. موعد اجرا
تغییرات شرح داده شده در عنوان 2 این قانون، ظرف 90 روز از فعال شدن آن، اجرا می شود.

عنوان 2- بخش 201 شبکه اخبار آزادی. نظر کنگره
این بخش نظر کنگره را منعکس می کند مبنی بر اینکه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آسیای آ‍زاد و شبکه پخش برنامه های خاورمیانه، یک ماموریت مشترک با حوزه های جغرافیایی مختلف دارند، و از این رو باید در قالب یک سازمان واحد با یک حکم جهانی فعالیت کنند.


عنوان فرعی الف- ادغام سازمان های ضمانت کننده موجود

بخش 211. شکل گیری شبکه اخبار آزادی بر اساس سازمان های ضمانت کننده موجود
این بخش قصد کنگره را برای ادغام رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آسیای آزاد، و شبکه پخش برنامه های خاورمیانه را در قالب یک سازمان واحد غیرانتفاعی و غیرفدرال، بر مبنای ماموریت و اهداف مشترک آنها ارزیابی می کند. عنوان های سازمان های ضمانت کننده موجود باید همچنان از طرف شبکه اخبار آزادی تا جایی که مقتضی و ضروری به نظر می رسد، استفاده شود.

بخش 212. ماموریت شبکه اخبار آزادی
این بخش ماموریت شبکه اخبار آزادی را تعریف می کند و به اختلاف ماموریت سازمان ارتباطات بین المللی آمریکا، چنانچه در عنوان 1 این قانون شرح داده شد، اشاره می کند.

بخش 213. استانداردها و اصول شبکه اخبار آزادی
این بخش مجددا اصول مطرح در بخش 303 از قانون پخش برنامه های بین المللی آمریکا مصوب 1994 (P.L. 103- 236) را بر می شمرد.

عنوان فرعی ب- سازمان شبکه اخبار آزادی
بخش دویست و بیست و یک. حاکمیت شبکه خبری آزادی، این بخش شورایی را برای شبکه خبری آزادی و معیاری را برای عضویت در هیات مدیره آن و پرداخت غرامت تعیین می کند. شورای شبکه خبری آزادی مسئولیت انتخاب رئیس شورا، مدیر اجرایی ارشد سازمان و تعیین سیاست های اداری بنگاه را بر عهده دارد. این شورا شوراهای موجود را برای هر کدام از سازمان های فدرال صاحب امتیاز تعیین می کند. آر اف ای/ آر ال، آر اف ای، و ام بی ان و دستورهای ایجاد طرحی مشورتی باید به کمیته های مرتبط کنگره ارائه شوند. هیات مدیره شبکه خبری آزادی قرار است شورایی خصوصی باشد یعنی رئیس جمهور اعضای آن را تعیین نخواهد کرد و سنا هم آنها را تایید نخواهد کرد. این شورا قابلیت جایگزینی اعضای خود را و همچنین پر کردن پست های خالی هیات مدیره را خواهد داشت. هیات مدیره، ساختار مدیریتی و عملکرد موقوفه ملی برای دمکراسی مدلی مورد توجه برای شبکه خبری آزادی است.


بخش دویست و بیست و دو. بودجه شبکه خبری آزادی.
این بخش به شبکه خبری آزادی امکان می دهد که به شکل خصوصی منابع مالی جمع آوری کند یا کمک مالی دریافت کند و از دیگر آژانس های فدرال کمک مالی دریافت کند اما حق ندارد کمک مالی از دولت های خارجی یا نهادها و آژانس های خارجی یا از مراکز مرتبط با اهداف خارجی کمک دریافت کند. این بخش همچنین روندی را تعیین می کند که با بکارگیری آن منابع مالی از آژانس بین المللی ارتباطات بین المللی آمریکا در اختیار شبکه خبری آزادی قرار خواهد گرفت که لازمه آن ایجاد یک طرح راهبردی تایید شده قبل از انتقال منابع مالی است.

بخش دویست و بیست و سه. کمک ها از دیگر نهادهای دولتی.
این بخش به آژانس بین المللی ارتباطات آمریکا اجازه می دهد که به شبکه خبری آزادی زیرساخت های مورد نیاز را بفروشد یا به شکل اجاره ای در اختیار آن قرار دهد یا وام در اختیار آن قرار داهد یا زمین و زیرساخت های مورد نیاز را به آن اعطا کند. این بخش همچنین زمینه را فراهم می کند تا شبکه خبری آزادی بتواند از توافقات تعاونی دولتی خدمات حمایتی با آژانس بین المللی ارتباطات آمریکا استفاده کند.

بخش دویست و بیست و چهار. گزارش ها توسط اداره بازرسی عمومی وزارت امور خارجه.
این بخش مشخص می کند که باید یک ممیزی و بازرسی سالانه توسط اداره بازرسی عمومی وزارت امور خارجه از شبکه خبری آزادی انجام شود و این بازرسی ها در اختیار کمیته های مرتبط کنگره قرار بگیرند. بازرسی ها و ممیزی ها از شبکه خبری آزادی تنها به مسائل مالی محدود نخواهند بود و شامل توازن های غیر الزام آور هم خواهد بود.

بخش دویست و بیست و پنج. اصلاحاتی درباره لایحه اطلاعات آمریکا و تبادل آموزشی سال هزار و نهصد و چهل و هشت.
این بخش زبان مرتبط با عملکرد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رادیوی آسیا آزاد را - که حالا دیگر منسوخ است- اصلاح می کند.

بخش سوم- مفاد متفرقه
بخش سیصد و یک. حفظ اهداف امنیت ملی آمریکا. این بخش افسران اجرایی ارشد آژانس بین المللی ارتباطات آمریکا و شبکه خبری آزادی را ملزم می کند فرایندی را تعیین کنند که در آن احتمال وابستگی کارمندان این شبکه به سازمان های تروریستی، دولت های خارجی یا ماموران و نهادهای دولت های خارجی بررسی شود و از امکان جاسوسی، خرابکاری، انتشار تبلیغات خارجی و دیگر اقدامات توطئه گرایانه که اهداف امنیت ملی آمریکا را تضعیف می کنند جلوگیری شود.


بخش سیصد و دو. الزامات اختصاص بودجه ها.
این بخش اختصاص بودجه مناسب سالانه برای آژانس بین المللی ارتباطات آمریکا و شبکه خبری آزادی را تعیین می کند. این زبان به روزرسانی شده و از بخش عنوان سه پی ال صد و سه -دویست و سی و شش به این بخش منتقل شده است.


 اخبار  سیاست  خارجی  -  تابناکرپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.