تاريخ : | | نویسنده : 24dedicatedserver

ترجمه فارسی نهج البلاغه در باب حديثهاي مجعول
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است هنگامي که شخصي از احاديث مجعوله و خبرهاي گوناگون (معارض يکديگر) که در دست مردم و ميان ايشان منتشر است پرسيد، امام عليه‏السلام فرمود: همانا احاديث ر دسترس مردم حق و باطل و راست و دروغ و نسخ کننده و نسخ شده و عام (شامل همه) و خاص (مخصوص بعضي) و محکم (که معني آن آشکار) و متشابه (که معني آن واضح نيست) و محفوظ (از غلط و اشتباه) و موهوم (از روي هم و گمان) است، و به تحقيق در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله به آن حضرت دروغها بستند تا اينکه به خطبه خواندن ايستاد و فرمود: هر که از روي عمد و دانسته به من دروغ بندد بايد نشيمنگاه خود را در آتش (دوزخ) قرار دهد. و همانا حديث را (از پيغمبر اکرم يکي از) چهار مرد براي تو نقل مي‏کند که پنجمي ندارند: (اول:) مرد دوروئي که اظهار ايمان نموده و خود را به آداب اسلام نمودار مي‏سازد (در صورتي که) از گناه پرهيز نکرده باک ندارد، عمدا و دانسته بر رسول خدا صلي الله عليه و آله دروغ مي‏بندد، پس اگر مردم او را منافق و دروغگو مي‏دانستند حديثش را قبول نداشته گفتارش را باور نمي‏کردند، وليکن (چون از باطن او خبر ندارند) مي‏گويند: او از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله است که آن حضرت را ديده و حديث را از او شنيده فرا گرفته است، پس (به اين جهت) گفتارش را قبول مي‏نمايند، و به تحقيق خداوند به تو مردم منافق و دورو را خبر داده و وصف نموده، و تو را از آن آگاه ساخته است (در قرآن کريم در اين باره آيات بسياري است از جمله در س 9 ي 101 مي‏فرمايد: و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدينه مردوا علي النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الي عذاب عظيم يعني از باديه‏نشيناني که گرد شما هستند منافق مي‏باشند، و از اهل مدينه گروهي خو گرفته‏اند به نفاق و دوروئي، تو به اسرار آنها دانا نيستي ما از رازشان آگاهيم و به زودي دو نوبت يکي در دنيا و ديگري در قبر پس از آن در قيامت به عذاب بزرگ مبتلي مي‏شوند) منافقين که بعد از حضرت رسول باقي ماندند به پيشوايات گمراهي و با آنانکه (مردم را) به وسيله دروغ و بهتان به سوي آتش (دوزخ) خواندند (مانند معاويه و ديگران) نزديک شدند، پس (با جعل احاديث) آنها را صاحب اختيار کارها و حاکم بر مال و جان مردم گردانيدند، و به وسيله ايشان دنيا را خوردند (کالاي آن را به ستم به دست آوردند) و مردم همواره با پادشاهان و دنيا همراهند (لذا از هيچگونه کار خلاف رضاي خدا و رسول خودداري نمي‏نمايند) مگر آنان را که خداوند (از شر شيطان و نفس اماره) نگاه دارد، پس اين منافق يکي از چهار نفر بود. و (دوم:) مردي است که از رسول خدا چيزي را شنيده و آن را درست حفظ نکرده و در آن اشتباه و خطا نموده و دانسته دروغ نگفته است، پس آنچه در تصرف او است نقل مي‏کند و به آن عمل مي‏نمايد و مي‏گويد: من آن را از رسول خدا- صلي الله عليه و آله- شنيده‏ام، پس اگر مسلمانان مي‏دانستند که او حديث را اشتباه فهميده از او نمي‏پذيرفتند، و اگر او نيز مي‏دانست که اشتباه کرده آن را ترک گفته نقل نمي‏کرد. و سوم: مردي است که از رسول خدا- صلي الله عليه و آله- چيزي را شنيده که به آن امر مي‏نموده بعد از آن نهي فرموده و او از نهي آن حضرت آگاه نيست، يا چيزي شنيده که از آن نهي مي‏نموده بعد به آن امر فرموده و او نمي‏داند، پس نسخ شده را نگاهداشته نسخ کننده را به دست نياورده، و اگر مي‏دانست که آن حديث نسخ گرديده نقل نمي‏نمود، و اگر مسلمانان هم موقعي که آن را از او شنيدند مي‏دانستند نسخ شده به آن عمل نمي‏کردند. و ديگر چهارمي است که بر خدا و رسول او دروغ نبسته و از ترس خدا و به احترام رسول خدا- صلي الله عليه و آله دروغ را دشمن داشته، و خطاء و اشتباه هم نکرده است، بلکه آنچه شنيده به همان قسم حفظ نموده و آن را نقل کرده به آن چيزي نيفزوده و از آن نکاسته، و ناسخ را از بر کرده به آن عمل نموده، و منسوخ را در نظر داشته از آن دوري گزيده، و عام و خاص را شناخته هر يک را موضع خود قرار داده (عام را به جاي خاص و خاص را به جاي عام استعمال نکرده) و متشابه و محکم آن را دانسته است (در متشابه تامل و احتياط کرده به محکم و حديثي که معني آن آشکار است عمل مي‏نمايد. و از رسول خدا- صلي الله عليه و آله- (گاهي به مقتضاي وقت و زمان) سخني صادر مي‏شد که داراي دو معني بود، سخني که به چيز و وقت معيني اختصاص داشته و سخني که همه چيز و همه وقت را شامل بود (آن هر دو سخن به صورت يکي مي‏نمود، ولي از قرينه مقام و جهات ديگر مراد ظاهر ميشد و اشتباه مرتفع مي‏گشت) پس کسي که نمي‏دانست خدا و رسول او- صلي الله عليه و آله- از آن سخن چه خواسته‏اند آن را مي‏شنيد و از روي نفهمي بر خلاف واقع و بر ضد آنچه به آن قصد شده و به غير آنچه براي آن بيان گشته معني و توجيه مي‏نمود، و چنين نبود که همه اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله- از آن حضرت (مطلبي را) پرسيده و براي فهم آن کنجکاوي نمايند تا جائيکه (نپرسيدن و کنجکاوي ننمودنشان بحدي بود که) دوست داشتند باديه‏نشيني و غريبي از راه برسد و از آن حضرت، عليه‏السلام، بپرسد تا ايشان بشنوند، ولي در اين باب چيزي بر من نگذشت مگر اينکه از آن حضرت پرسيده و آن را حفظ نمودم، پس اين سببها باعث اختلاف مردم و پريشان ماندن آنان در رواياتشان است. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) وَ قَدْ سَأَلَهُ سائِلٌ عَنْ أَحادِيثِ الْبِدَعِ وَ عَمَّا فِى أَيْدِى النَّاسِ مِنِ اخْتِلافِ الْخَبَرِ، فَقالَ عَلَيْهِ‏السَّلامُ: إِنَّ فِى أَيْدِى النّاسِ حَقّاً وَ باطِلًا، وَ صِدْقاً وَ کَذِباً، وَ ناسِخاً وَ مَنسُوخاً، وَ عامّاً وَ خاصّاً، وَ مُحْکَماً وَ مُتَشابِهاً، وَ حِفْظاً وَ وَهْماً، وَ ‏قَدْ کُذِبَ عَلى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- عَلى عَهْدِه حَتّى قامَ خَطِيباً فَقالَ: ‏مَنْ‏ ‏کَذَبَ‏ ‏عَلَىّ‏ ‏مُتَعَمِّداً ‏فَلْيَتَبَوَّأْ ‏مَقْعَدَهُ‏ ‏مِنَ‏ ‏النّارِ. وَ إِنَّما أَتاکَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رِجالٍ لَيْسَ لَهُمْ خامِسٌ: رَجُلٌ مُنافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيمانِ، مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلامِ، لا ‏يَتَأَثَّمُ‏ وَ لا ‏يَتَحَرَّجُ‏، يَکْذِبُ عَلى رَسُولِ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِه- مُتَعَمِّداً، فَلَوْ عَلِمَ النّاسُ أَنَّهُ مُنافِقٌ کاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ، وَ لَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ، وَ لکِنَّهُمْ قالُواْ: صاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- ‏رَاهُ‏، وَ سَمِعَ مِنْهُ، وَ ‏لَقِفَ‏ عَنْهُ، فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ، وَ قَدْ أَخْبَرَکَ اللَّهُ عَنِ الْمُنافِقِينَ بِما أَخْبَرَکَ، وَ وَصَفَهُمْ بِما وَصَفَهُمْ بِهِ لَکَ، ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ، عَلَيْهِ السَّلامُ فَتَقَرَّبُوا إِلى أَئِمَّةِ الضَّلالَةِ وَ الدُّعاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَ الْبُهْتانِ، فَوَلَّوْهُمُ الْاعْمالَ، وَ ‏جَعَلُوهُمْ‏ ‏عَلى رِقابِ النَّاسِ، فَأَکَلُواْ بِهِمُ الدُّنْيا، وَ إِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّنْيا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ، ‏فَهذا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ. وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ عَلى وَجْهِهِ، ‏فَوَهِمَ‏ فِيهِ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ کَذِباً، فَهُوَ فِى يَدَيْهِ ‏يَرْوِيهِ‏ وَ يَعْمَلُ بِه، وَ يَقُولُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ ‏لَمْ‏ ‏يَقْبَلُوهُ‏ مِنْهُ، وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذلِکَ لَرَفَضَهُ. وَ رَجُلٌ ثالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- شَيْئاً يَأْمُرُ بِهِ ‏ثُمّ‏ ‏نَهى عَنْهُ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ يَنْهى عَنْ شَىْ‏ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ يَحْفَظِ النّاسِخَ، فَلَوْ ‏يَعْلَمُ‏ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ. وَ اخَرُ رابِعٌ لَمْ يَکْذِبْ عَلَى اللَّهِ وَ لا عَلى رَسُولِهِ، مُبْغِضٌ لِلْکَذِبِ خَوْفاً ‏لِلَّهِ‏، وَ تَعْظِيماً لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- وَ ‏لَمْ‏ ‏يَهِمْ‏، بَلْ حَفِظَ ما سَمِعَ عَلى وَجْهِهِ، فَجاءَ بِهِ عَلى ‏ما سَمِعَهُ: لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ، فَحَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ، وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ ‏فَجَنَّبَ‏ ‏عَنْهُ‏، وَ عَرَفَ الْخاصَّ وَ الْعامَّ، فَوَضَعَ کُلَّ شَىْ‏ءٍ مَوْضِعَهُ وَ عَرَفَ ‏الْمُتَشابِهَ‏ ‏وَ ‏مُحْکَمَهُ‏. وَ قَدْ کانَ يَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- الْکَلامُ لَهُ وَجْهانِ: فَکَلامٌ خاصٌّ، وَ کَلامٌ عامٌّ، فَيَسْمَعُهُ مَنْ لا يَعْرِفُ ما عَنَى اللَّهُ ‏سُبْحانَهُ‏ بِهِ، وَ لا ما عَنى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ، وَ يُوَجِّهُهُ عَلى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْناهُ، وَ ما قُصِدَ بِهِ، وَ ما خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَيْسَ کُلُّ أَصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- ‏کانَ‏ يَسْاَلَهُ وَ يَسْتَفْهِمُهُ حَتّى إِنْ کانُواْ لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِى‏ءَ الْأَعْرابِىُّ أَوِ الطَّارِى‏ءُ فَيَسْأَلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَتّى يَسْمَعُوا، وَ کانَ لا يَمُرُّ بِى مِنْ ذلِکَ شَىْ‏ءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ، فَهذِهِ وُجُوهُ ما عَلَيْهِ النّاسُ فِى اخْتِلافِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِى رِواياتِهِمْ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.